Nyttig viden om alkohol og stoffer

Et højt forbrug af alkohol kan give en øget risiko for at udvikle en række fysiske sygdomme, herunder kræftsygdomme, mave-tarm sygdomme, lungesygdomme, leverlidelser, muskel- og skeletsygdomme, sygdomme i kønsorganer og fosterpåvirkning. Derudover kan et alkoholoverforbrug medføre en række psykiske lidelser, og det kan have negative sociale og økonomiske konsekvenser.

Hør Lars Petersen fortælle om, at overforbruget af alkohol har været tæt på at tage livet af ham flere gange.

Et stofmisbrug kan have fysiske og helbredsmæssige konsekvenser, herunder lunge- og hjerte-karsygdomme samt hiv og hepatitis. Derudover optræder stofmisbrug ofte sammen med psykiske lidelser, bl.a. angstanfald, depression og personlighedsforstyrrelse.

Få mere information på Netstof, StofInfo og Sundhedsstyrelsen. Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet gennemfører bl.a. forskningsprojekter og formidler viden om alkohol og stofmisbrug.

Sundhedsstyrelsen angiver to genstandsgrænser for alkoholforbrug:

  • Der er lav risiko for at blive syg på grund af alkohol ved 7 genstande om ugen for kvinder og 14 for mænd.
  • Der er høj risiko for at blive syg på grund af alkohol ved mere end 14 genstande om ugen for kvinder og 21 for mænd.

Desuden anbefaler Sundhedsstyrelsen følgende:

  • Intet alkoholforbrug er uden risiko for helbredet
  • Drik ikke alkohol for sundhedens skyld
  • Stop før 5 genstande ved samme lejlighed
  • Gravide skal undgå alkohol, og kvinder, der prøver at blive gravide, skal undgå alkohol for en sikkerheds skyld
  • Ældre skal være særligt forsigtige med alkohol.

Du kan læse mere om anbefalingerne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Du kan også læse om alkoholforbrug på nationalt plan, i Faxe Kommune og blandt unge samt forbruget af stoffer på nationalt plan og blandt unge i Faxe Kommune.