Forbrug af stoffer på nationalt plan

Det skønnes, at 33.000 borgere i Danmark har et misbrug af stoffer.

De seneste undersøgelser af danskernes forbrug af stoffer viser følgende:

  • Det skønnes, at der er 33.000 borgere i Danmark med et stofmisbrug.
  • I Danmark er 1000 dødsfald årligt relateret til stofmisbrug. Det svarer til 2 % af alle dødsfald.
  • Levetid kan blive forkortet pga. stofmisbrug. Mænd, der dør pga. stofmisbrug, mister omtrent 28 års levetid, hvor det for kvinders vedkommende er 20 år.
  • Årligt er 4000 hospitalsindlæggelser, 1500 skadestudebesøg og 6-7000 ambulante besøg relateret til stofmisbrug.
  • 2 % af borgerne i Region Sjælland har prøvet at tage stoffer indenfor den seneste måned, hvoraf 4 gange så mange mænd som kvinder har prøvet at tage stoffer indenfor den seneste måned.
  • Knap 8 % af de 16-24 årige i Region Sjælland har prøvet at tage stoffer indenfor den seneste måned.

Kilder:
Sundhedsstyrelsen (2014). Narkotikasituationen i Danmark 2014.
Region Sjælland (2014). Sundhedsprofil 2013 Region Sjælland og kommuner – ”Hvordan har du det?”