Individuelle samtaler

I Rusmiddelcentret kan du få individuelle samtaler.

Du kan få individuelle samtaler. Det er samtaler mellem dig og din behandler. I samtalerne tager vi altid udgangspunkt i dine udfordringer, og vi arbejder hen imod dine mål og ønsker for forandring. For nogle er målet helt at holde op med at drikke alkohol, ryge hash eller tage stoffer, mens målet for andre er at drikke eller ryge mindre.

Nogle unge kan også have problemer med andre ting end alkohol, hash og andre stoffer. Det kan f.eks. være problemer med skolen, venner, bolig eller økonomi. Det er emner, som vi også kan tale om sammen.

Det er individuelt, hvor mange samtaler man har behov for. Du vil typisk starte med en samtale om ugen.