Familiebehandling

Hele familien kan blive belastet af et familiemedlems problemer med alkohol.

Et problem med alkohol, hash eller andre stoffer hos et familiemedlem kan påvirke og belaste de andre medlemmer af familien, herunder børn og samlever. Hele familien kan få hjælp - også selvom den drikkende ikke ønsker at deltage.

Hvordan foregår et forløb?

Samtalerne kan både bestå af individuelle samtaler, par- eller familiesamtaler, hvor også børnene deltager. I nogle samtaler deltager både en rusmiddelkonsulent og en familiekonsulent. Samtalerne kan fx dreje sig om:

  • Viden om alkohol. hash eller stoffer
  • Støtte til ændring af vaner med alkohol, hash eller andre stoffer
  • Rusmidlernes betydning for børnenes trivsel
  • Rusmidlernes konsekvenser for hverdagslivet og familielivet

Hvordan kommer man i gang?

Henvisning er ikke nødvendig, så du ringer bare til os på 5620 2720 eller til Familiehuset på 5620 2750.


Læs mere

Du kan læse mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside og i nedenstående folder: