Forløbsprogram for mennesker med psykisk lidelse og samtidigt misbrug

Mennesker med rusmiddelproblemer og en samtidig psykisk lidelse har brug for en koordineret og samtidig indsats. Vi samarbejder derfor både tværfagligt og tværsektorielt.

Læs mere om forløbsprogrammet her.

Faxe Kommune har deltaget i udviklingen af et forløbsprogram med brugbare værktøjer, der skal sikre at borgeren ikke bliver tabt mellem systemerne. Hovedredskaberne er den koordinerende indsatsplan og koordinationsmøder. Den koordinerende indsatsplan giver overblik over alle kontaktpersoner og aftaler om indsatser. På koordinationsmødet kan borgeren på én gang mødes med alle de kontaktpersoner, der kan hjælpe vedkommende videre i livet.