Temaeftermiddag om Rusmiddelpolitik i Faxe Kommune afholdt Mandag d. 15.8.22.

Temaeftermiddag om Rusmiddelpolitik i Faxe Kommune afholdt Mandag d. 15.8.22.

Politikere, interessenter fra alle områder bl.a. bosteder, bruger- og pårørenderåd/bestyrelser, Business Faxe, børn- og ungeafdeling, Familie- og ungeindsatser, skoler, frivillige foreninger, sportsforeninger, udsatteråd, sundhedspleje, undgodmsuddannelser m.fl. deltog for netop at drøfte hvad Faxe Kommunes Rusmiddel- og alkoholpolitik skal indeholde.

Efter to oplæg fra Bjarne og Michael fra Alkohol og Samfund med Den Danske Alkoholkultur med særligt fokus på ældre og alkohol / unge og alkohol, blev der afholdt en workshop, hvor diverse forslag, ideer, ønsker og holdninger blev opsamlet til skalelse af den fremtidige Rusmiddel- og alkoholpolitik. 

Se de to oplæg her: https://dreambroker.com/channel/6x00s9o4#/nomenu