Tobaks- og nikotinforbruget er stagneret blandt børn og unge men er fortsat på et ret højt niveau.

Det er Statens institut for Folkesundhed, konstaterer på baggrunde af undersøgelse af tobaks- og nikotinforbruget blandt de unge mell. 15-29 år.

Det er 9.000 børn og unge der har deltaget i undersøgelsen.

Over en tredjedel benytter min. ét tobaks- eller nikotinprodukt, hvorimod 7,5 % benytter to eller flere.

Læs mere her: sdu.dk/da/sif/ugens_tal/ut_16_stigningen_i_boern_og_unges_forbrug_af_tobak_og_nikotin_er_bremset_op