Vi tror at unges forbrug af stoffer stiger men det ligger faktisk relativt stabilt.

Faktisk er 15-25-åriges forbrug af fx kokain, cannabis, amfetamin mm. stort set ikke ændret i perioden 2014 til 2022.

Center for Rusmiddelforskning, har med en national undersøgelse 'Danske unges brug af rusmidler 2022' givet et overblik over unges rusmiddelbrug og mistrivsel.

Indtaget af stoffer er stabilt

Der er spurgt til mange forskellige stoffer, bl.a. fentanyl, opioider, tramadol, benzodiazepiner (beroligende) og psykedeliske stoffer. 

Har man en rodet hverdag hænger det tit sammen med mange stoffer

Kan du ikke komme op om morgenen, sover dårligt, kan ikke koncentrere sig, rydde ikke op, svært ved at holde aftaler mm. så viser det sig ofte at en rodet hverdag også medfører et stort forbrug af stoffer.   

Drikker du som ung meget alkohol tager du oftere stoffer 

Drikker du som ung meget alkohol, tager du flere stoffer end andre unge.   

Hovedstadens unge tager du ofte flere stoffer ift. region Nordjylland

De geografiske forskelle ift. rusmidler viser at de unge i Region Hovedstaden har et større indtag af rusmidler

Læs mere: Link til Center for rusmiddelforsknings undersøgelse