Forbrug af stoffer på nationalt plan

Det skønnes, at 33.000 borgere i Danmark har et misbrug af stoffer.

De seneste undersøgelser af danskernes forbrug af stoffer viser følgende:

  • Det skønnes, at der er 33.000 borgere i Danmark med et stofmisbrug.
  • I Danmark er næsten 300 dødsfald årligt relateret til stofmisbrug. 
  • Levetid kan blive forkortet pga. stofmisbrug. Mænd, der dør pga. stofmisbrug, mister omtrent 28 års levetid, hvor det for kvinders vedkommende er 20 år.
  • 2 % af borgerne i Region Sjælland har prøvet at tage stoffer inden for den seneste måned, hvoraf tre gange så mange mænd som kvinder har prøvet at tage stoffer inden for den seneste måned.
  • Knap 8 % af de 16-24 årige i Region Sjælland har prøvet at tage stoffer inden for den seneste måned.

Kilder:
Sundhedsstyrelsen (2017). Narkotikasituationen i Danmark 2017.
Region Sjælland (2018). Sundhedsprofil 2017 Region Sjælland og kommuner – ”Hvordan har du det?”