Forbrug af stoffer blandt unge

På denne side kan du læse om forbruget af stoffer og hash blandt børn og unge i 7.-10. klasse.

Forbrug af stoffer blandt elever i 7.-10. klasse i Faxe Kommune

Den seneste undersøgelse fra 2015 af Faxe Kommunes 7.-10. klasseelevers forbrug af stoffer viser følgende:

  • 95 % af de unge i 7.-9. klasse har aldrig prøvet at ryge hash. Blandt 10. klasseseleverne har 70 % aldrig prøvet at ryge hash.
  • Blandt de unge i 7.-9. klasse, der har prøvet at ryge hash, angiver 40 %, at de ikke selv køber det, men ryger hash, når de får det tilbudt af andre.
  • At få hash tilbudt på sin skole sker ikke ofte – 98 % af de unge i 7.-9. klasse er ikke blevet tilbudt hash indenfor de seneste 12 måneder på skolen. For 10. klasserne er det 80 %.
  • 2 % af de unge i de unge i 7.-9. klasse har prøvet tage andre stoffer end hash – for 10. klasserne er det 10 %.

Kilde:
Skolesundhed.dk (2015). Ungeprofilundersøgelse 2015 7.-9. klasse i Faxe Kommune.
Skolesundhed.dk (2015). Ungeprofilundersøgelse 2015 udskoling i Faxe Kommune.

Link til ungeprofilundersøgelsen 2015: 

https://www.boernungeliv.dk/Files/CMS/Ungeprofilunders%C3%B8gelsen%202015%20Endelig%20rapport.pdf