Familiebehandling

Hele familien kan blive belastet af et familiemedlems problemer med alkohol eller stoffer.

Et problem med hash eller andre stoffer hos et familiemedlem kan påvirke og belaste de andre medlemmer af familien, herunder børn og samlever. Hele familien kan få hjælp - også selvom den, der har problemer med hash eller andre stoffer, ikke ønsker at deltage.

Hvordan foregår et forløb?

Samtalerne kan både bestå af individuelle samtaler, par- eller familiesamtaler, hvor også børnene deltager. I nogle samtaler deltager både en rusmiddelkonsulent og en familiekonsulent. Samtalerne kan fx dreje sig om:

  • Viden om hash eller andre stoffer

  • Støtte til ændring af vaner med hash eller andre stoffer

  • Hash eller andre stoffers betydning for børnenes trivsel

  • Hash eller andre stoffers konsekvenser for hverdagslivet og familielivet

Hvordan kommer man i gang?

Henvisning er ikke nødvendig, så du ringer bare til os på 5620 2720 eller til Familiehuset på 5620 2750.