Behandlingsmetoder

I Rusmiddelcentret bruger vi evidensbaserede metoder, herunder motiverende samtaler, kognitiv terapi og FIT.

Motivationssamtalen

Formålet med motiverende samtaler er at forstærke din motivation for forandring og adfærdsændring. Det er helt centralt, at det er din oplevelse, der er udgangspunktet i samtalen.

Desuden bruger vi motivationssamtalen til at afklare din ambivalens overfor stoffer. I den forbindelse afdækker vi sammen hvilken forskel, der er på den aktuelle adfærd, du har nu, og den ønskede adfærd, som du gerne vil have. Vi taler derfor også om dine barrierer for og ressourcer til at nå målet og din ønskede adfærd.

Kognitiv terapi

Den grundlæggende antagelse for den kognitive terapi er, at den måde vi tænker på har betydning for, hvordan vi føler og hvordan vi handler.

Målet for den kognitive terapi er, at du bliver bevidst om de tanker, som normalt er ubevidste. Når vi skaber bevidsthed om sammenhængen mellem tanker, følelser og handlinger, kan du ændre den måde, du tænker og handler på.

FIT

FIT er grundlæggende et redskab til at skabe dialog og giver mulighed for at evaluere, hvordan det går med din behandling. FIT er en forkortelse for Feedback Informed Treatment.

Redskabet består af to enkle skemaer, som handler om effekten af din behandling i Rusmiddelcentret og hvordan samarbejdet mellem dig og din behandler er. Det første skema handler om, hvordan du har haft det siden sidst, og det andet skema handler om, hvordan du vurderer dagens samtale. Når du har udfyldt skemaerne, tager din behandler udgangspunkt i dine svar, og I taler sammen om det.