Alkoholforbrug på nationalt plan

Danskerne har et højt forbrug af alkohol - hver femte dansker har et storforbrug af alkohol.

Danskernes alkoholvaner:

  • Gennemsnitligt drikker en dansker på 18 år eller derover 11,4-11,9 liter ren alkohol årligt. Hvis forbruget er jævnt fordelt i befolkning vil det svare til 14 genstande om ugen.
  • Knap hver femte mellem 18 og 64 år siger, at de som barn eller teenager voksede op i en familie, hvor der blev drukket for meget alkohol. Det svarer til 660.000 danskere med barndomsminder om for meget alkohol i hjemmet.
  • 20 % har et storforbrug af alkohol, dvs. man drikker mere end Sundhedsstyrelsens højrisikogrænser på 14 genstande for kvinder og 21 genstande for mænd om ugen. Det svarer til 860.000 danskere med en øget helbredsmæssig risiko.
  • 14 % har et skadeligt forbrug af alkohol – det svarer til, at 620.000 danskere har et forbrug, som har medført fysisk eller mental skade.
  • 147.000 danskere er afhængige af alkohol.
  • Kun 10 % af de alkoholafhængige er i behandling.
  • Mere end 3000 danskere dør årligt af alkoholrelaterede lidelser, hvilket svarer til 5 % af alle dødsfald.
  • Personer, der gennem længere tid drikker over genstandsgrænserne, dør i gennemsnit 4-5 år for tidligt.
  • Overforbrug af alkohol er årsag til 28.000 hospitalsbesøg og 10.000 skadestuebesøg årligt.
  • Spritulykker udgjorde 13 % af alle trafikulykker i 2015. Du kan læse mere om alkohol og trafik hos Rådet for Sikker Trafik.

Kilder:
Alkohol & Samfund (2016). Alkohol & Samfunds strategi 2016-2025.
Alkopedia.dk (2016). Salg af alkohol i Danmark.
Sundhedsstyrelsen (2014). Danskernes Sundhed – Den Nationale Sundhedsprofil 2013.
Vejdirektoratet (2016). Uheldsstatistik Året 2015.
Statens Institut for Folkesundhed (2008). Alkoholforbrug i Danmark. Kvantificering og karakteristik af storforbrugere og afhængige.
Hansen et al. (2011). The number of persons with alcohol problems in the Danish population.
Sundhedsstyrelsen & Statens Institut for Folkesundhed (2016). Alkohol i Danmark 2015. Vaner, skader på andre og holdninger.