Alkoholforbrug blandt unge

På denne side kan du læse om forbruget af alkohol blandt børn og unge i 7.-10. klasse.

Alkoholforbrug blandt elever i 7.-10. klasse i Faxe Kommune

Den seneste undersøgelse fra 2015 af Faxe Kommunes 7.-10. klasseelevers alkoholforbrug viser følgende:

  • Ca. halvdelen af de unge i 7.-9. klasse har aldrig prøvet at drikke alkohol, hvorimod 14 % af de unge i 10. klasse ikke har prøvet at drikke alkohol.
  • 32 % af de unge i 10. klasse drikker alkohol 2-4 gange om måneden, og 23 % drikker alkohol 2-3 gange om ugen.
  • Af de unge i 7.-9. klasse, der har prøvet at drikke alkohol, har 61 % ikke været fuld af at drikke alkohol indenfor de seneste 30 dage. Det tal ligger væsentligt over landsgennemsnittet, hvor 48 % ikke har været fuld af at drikke alkohol de sidste 30 dage.

Resultaterne af unges forbrug af hash og stoffer kan du læse om under Tal og fakta om stoffer.


Kilde:
Skolesundhed.dk (2015). Ungeprofilundersøgelse 2015 7.-9. klasse i Faxe Kommune.
Skolesundhed.dk (2015). Ungeprofilundersøgelse 2015 udskoling i Faxe Kommune.