Behandlingsmetoder

I Rusmiddelcentret bruger vi evidensbaserede metoder, herunder motiverende samtaler, kognitiv terapi og FIT.

Herunder beskrives de mest grundlæggende metoder i Rusmiddelbehandlingen, men i behandlingen er der træk fra mange andre terapeutiske retninger.

Motivationssamtalen

Formålet med motiverende samtaler er at forstærke din motivation for forandring og adfærdsændring. Det er helt centralt, at det er din oplevelse, der er udgangspunktet i samtalen.

Desuden bruger vi motivationssamtalen til at afklare din ambivalens overfor stoffer. I den forbindelse afdækker vi sammen hvilken forskel, der er på den aktuelle adfærd, du har nu, og den ønskede adfærd, som du gerne vil have. Vi taler derfor også om dine barrierer for og ressourcer til at nå målet og din ønskede adfærd.

Kognitiv terapi

Den grundlæggende antagelse for den kognitive terapi er, at den måde vi tænker på har betydning for, hvordan vi føler og hvordan vi handler.

Målet for den kognitive terapi er, at du bliver bevidst om de tanker, som normalt er ubevidste. Når vi skaber bevidsthed om sammenhængen mellem tanker, følelser og handlinger, kan du ændre den måde, du tænker og handler på.

MAPPLAN - Screeningsredskab

Vi benytter MAPPLAN som screeningsredskab. MAPPLAN er udviklet af Center for Rusmiddelforskning / Århus universitet.

MapPlan skal understøtte en helhedsorienteret afdækning af den enkelte borgers problemer og behov, som skal føre til en plan for borgerens behandlingsforløb - en behandlingsplan.

Læs mere her: Link til Center for Rusmiddelforskning vedrørende MAPPLAN