Nyheder

17. 08. 2022 - 10: 14
Politikere, interessenter fra alle områder bl.a. bosteder, bruger- og pårørenderåd/bestyrelser, Business Faxe, børn- og ungeafdeling, Familie- og ungeindsatser, skoler, frivillige foreninger, sportsforeninger, udsatteråd, sundhedspleje, undgodmsuddannelser m.fl. deltog for netop at drøfte hvad Faxe Kommunes Rusmiddel- og alkoholpolitik skal indeholde.

Efter to oplæg fra Bjarne og Michael fra Alkohol og Samfund med Den Danske Alkoholkultur med særligt fokus på ældre og alkohol / unge og alkohol, blev der afholdt en workshop, hvor diverse forslag, ideer, ønsker og holdninger blev opsamlet til skalelse af den fremtidige Rusmiddel- og alkoholpolitik. 

Se de to oplæg her: https://dreambroker.com/channel/6x00s9o4#/nomenu 

13. 01. 2022 - 11: 00
For at nå ud til flere borgere har vi oprettet en Facebookside - søg på Faxe Rusmiddelcenter.
1. 12. 2021 - 20: 36
På ludomanibehandling.dk kan du få gode råd og viden om spilleafhængighed, ludomanibehandling og tilbud til pårørende. Du kan teste om du har problemer med spil og du kan helt anonymt ringe til vores ludomanirådgivere. Vi har gratis ludomanibehandling i hele Danmark, da vi er godkendt og støttet af Sundhedsministeriets ludomanipulje. Læs mere om gratis ludomanibehandling
17. 11. 2021 - 11: 39
Oversigt over tilbud i form af Støtte og Rådgivning

Tilbudsform: Åben Anonym Rådgivning

Kort om tilbuddet: Faxe kommune tilbyder gratis og anonym rådgivning til familier, børn og unge. Rådgivningen er enten telefonisk eller ved personlig samtale. Rådgivningen kan også være behjælpelig med at finde ud af, hvor du kan henvende dig, for at få yderligere eller anden hjælp i din kommune.

Kontaktmulighed: Rådgivningen kan kontaktes på telefon nr. 30 50 86 25 mandag til fredag fra kl. 9-10. Rådgivningen har lukket i skoleferier.


Region Sjælland:

Tilbudsform: Samtalegrupper

4. 11. 2021 - 12: 28
En ny animationsfilm skal få lærere, pædagoger og andre fagprofessionelle til at stole på deres faglighed og lade tvivlen komme barnet til gode, hvis de fornemmer eller spotter problemer med rusmidler i familien. Det skal højne børns trivsel og sikre, at familierne kender mulighederne for hjælp og støtte. Det er Viborg Kommune der tales om og har været medproducerende, men i Faxe Rusmiddelcenter støtter vi op og henviser til den lille filmstribe

122.000 børn vokser op i en familie med alkoholproblemer, skønner Sundhedsstyrelsen. Det svarer til 1-2 børn på hver stue i vuggestuen, børnehaven eller i hver skoleklasse. Dertil kommer familier med stofproblemer. 

De tal skal den nye animationsfilm ”Lad tvivlen komme barnet til gode – en film om at spotte rusmiddelproblemer i familier” - hjælpe til at mindske.

Corona har generelt haft en lav indflydelse på folks drikkevaner, men alligevel svarer hver tiende i en ny undersøgelse, at de har øget deres forbrug under nedlukningerne. Henning Bagger/Ritzau Scanpix
4. 10. 2021 - 21: 26
Flere end 860.000 voksne drikker mere end det anbefalede. Og det er svært at tale om, synes mange.

Mange danskere stopper sjældent med at drikke efter en enkelt genstand. Eller to, for den sags skyld.

Forbruget af alkohol herhjemme stiger, og næsten 20 procent af den voksne befolkning overskrider Sundhedsstyrelsen såkaldte risikogrænser, hvilket vil sige, at de har et usundt alkoholforbrug.

Samtidig siger to ud af tre, at de har svært ved at tale med en i det nærmeste netværk om, at vedkommende måske drikker for meget.

10. 08. 2021 - 14: 25
Modstanden forsvinder dog typisk efter tre år, viser erfaringer fra gymnasier, der har forsøgt at få eleverne til at drikke mindre alkohol.

Sommerferien går på hæld for landets gymnasieelever. Snart vender de tilbage til skolestart med introforløb, fester og studieture, hvor der sædvanligvis vil være masser af alkohol.

Men sådan behøver det ikke at være.

Gymnasier kan nemlig vælge at stramme alkoholpolitikken på gymnasiet og arbejde på at reducere elevernes alkoholindtag. De skal i så fald være forberedte på, at det kan være en upopulær beslutning, som kan møde modstand, ikke kun fra eleverne, men også fra ledelse, lærere og forældre – i hvert fald i de første par år.

23. 07. 2021 - 11: 13
Danskere griber oftere ud efter alkoholfri øl i supermarkedet: Salget er fordoblet siden 2013

Når danskere skal nyde en kold øl i sommervarmen, er flere og flere tilbøjelige til at knappe en alkoholfri en op.

Salget af alkoholfrie øl er fordoblet hos supermarkedskoncernen Coop i perioden fra 2013-2020.

Det fortæller Jens Juul Nielsen, der er informationsdirektør hos supermarkedskoncernen, der blandt andet står bag Irma, SuperBrugsen-, Fakta- og Kvickly-butikkerne, til Ritzau.

7. 07. 2021 - 10: 28

I Faxe Kommune passer vi godt på borgerne og følger naturligvis regeringens forskellige anbefalinger/anvisninger. Vi har nedsat en krisestab, som følger situationen nøje og tager de nødvendige initiativer og beslutninger, som situationen kræver. Du kan læse meget mere om Corona-beredskab på https://politi.dk/corona/ og på kommunens hjemmeside: https://www.faxekommune.dk/

7. 07. 2021 - 09: 53
Der er sket et mindre fald i antallet af dødsfald relateret til narkotika fra 2019 til 2020, men overordnet er der tale om et stabilt niveau gennem de seneste mange år, viser ny rapport fra Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen lancerer samtidig et nyt stofsite, der skal give et overblik over stofferne på markedet og advare om nye og særligt stærke og farlige stoffer.

I 2020 mistede 256 personer i Danmark livet som følge af narkotika. Antallet af narkotikarelaterede dødsfald ligger dermed på et relativt stabilt niveau sammenlignet med tidligere år, hvor der var 256 dødsfald i 2017 og 2018 og 268 dødsfald i 2019.

Ud af de 256 dødsfald i 2020 skyldtes 189 af dem forgiftninger med ét eller flere stoffer, mens de resterende 67 dødsfald skyldtes anden form for narkotikarelateret død - for eksempel anden ulykke end forgiftning, sygdom eller en ukendt dødsårsag.

COVID-19 pandemien har ikke påvirket stofmarkedet