Det er ikke mængden af alkohol, hash eller andre stoffer, der afgør, det er et problem. Det er et problem, hvis:

  • Forbruget af alkohol eller stoffer forstyrrer eller belaster omgivelserne eller den misbrugende selv.
  • Forbruget af alkohol eller stoffer forstyrrer hverdagslivet og familielivet

Det er altså et problem, når nogen eller noget bliver påvirket af en persons forbrug af alkohol, hash eller andre stoffer.