Unges trivsel falder

5. 03. 2020 - 13: 00

- og de drikker mere alkohol...

Fra 2014 til 2019 er andelen af unge, som drikker alkohol hver uge, steget fra 19,7 % til 25,6 %. Andelen af unge, som har taget kokain er steget fra 1,6 til 3 %. Samtidig trives flere unge dårligt. De oplyser, at de føler sig ensomme, har prøvet at skade sig selv og haft selvmordstanker. Især unge kvinder er ramt af disse indadvendte trivselsproblemer. 

Tallene er fra en ny stor undersøgelse blandt unge i Danmark, som Center for Rusmiddelforskning gennemførte i 2019. I undersøgelsen besvarede 3.046 unge mellem 15 og 25 år spørgsmål om deres trivsel og brug af alkohol, cigaretter og stoffer.
 

Læs den fulde rapport om trivsel og brug af rusmidler blandt unge ved at trykke på dette link

Kilde: Center for Rusmiddelforskning, marts 2020