Svigt af børn i Danmark

Børn i familier med alkoholmisbrug - status 2019

2. 05. 2019 - 14: 30

I gennemsnit oplever ét barn i hver klasse, at de voksne i hjemmet drikker for meget. Det viser en undersøgelse fra Børns Vilkår fra 2019 blandt børn i 5. og 8. klasse. Undersøgelsen viser, at børn, der angiver, at der er alkoholproblemer i hjemmet, trives dårligere både fysisk og psykisk end deres jævnaldrende. De har væsentligt oftere end andre børn hovedpine og mavepine og oplever oftere svimmelhed og at være kede af det, irritable, nervøse eller at have svært ved at falde i søvn. 15 pct. af børn med alkoholproblemer i hjemmet føler sig tit eller meget tit ensomme. Det samme gælder for 7 pct. blandt andre børn. Børnene forventer desuden i højere grad end deres jævnaldrende at få et dårligt voksenliv.

Kilde: Børns Vilkår og TrygFonden (2019): Svigt af børn i Danmark - Status 2019