Familieorienteret behandling

Hele familien kan blive belastet af et familiemedlems problemer med alkohol eller stoffer. I familiebehandlingen tilbydes hele familien samtaler og støtte, også selvom den, der har problemer med rusmidler, ikke ønsker at deltage.

Et problem med rusmidler hos et familiemedlem kan påvirke og belaste de andre medlemmer af familien, herunder børn og samlever. Herudover kan det belaste familiens hverdagsliv, samliv, økonomi og arbejdsliv.

I familiebehandlingen tilbydes hele familien samtaler og støtte, også selvom den, der har problemer med rusmidler, ikke ønsker at deltage. Det viser sig, at det giver bedre trivsel for alle familiemedlemmer, hvis hele familien deltager. Familiebehandlingen er gratis.

Hvordan foregår familiebehandling?

Familiebehandling planlægges altid sammen med familien. Samtalerne kan både bestå af individuelle samtaler, par- eller familiesamtaler, hvor også børnene deltager. I nogle samtaler deltager både en rusmiddelkonsulent og en familieterapeut.

En samtale varer ca. 1-1½ time og foregår i Familiehuset i Haslev eller i Rusmiddelcentret i Faxe.

Samtalerne kan fx dreje sig om:

  • Viden om alkohol eller stoffer
  • Støtte til ændring af vaner med rusmidler
  • Rusmidlernes betydning for samspillet i familien
  • Rusmidlernes betydning for børnenes trivsel
  • Rusmidlernes afledte problemer i hverdagslivet og samlivet

Hvornår er alkohol eller stoffer et problem?

  • Det er ikke mængden af alkohol eller stoffer, der er afgørende for, hvornår der er tale om et rusmiddelproblem.
  • Der er tale om et problem med rusmidler, hvis forbruget af alkohol eller stoffer virker forstyrrende eller belastende for omgivelserne eller den misbrugende selv.
  • Der er tale om et problem med rusmidler, hvis alkohol eller stoffer forstyrrer de opgaver, der skal varetages i familien.

Du kan læse mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside og i nedenstående folder:

Familieorienteret alkoholbehandling (PDF-fil åbner i nyt vindue)