Familiebehandling

Det kan påvirke og belaste de andre medlemmer af familien, hvis et familiemedlem har problemer med stoffer. I familiebehandlingen tilbydes hele familien samtaler og støtte, også selvom den med et forbrug af stoffer ikke ønsker at deltage.

Problemer med stoffer hos et familiemedlem kan påvirke og belaste de andre medlemmer af familien, herunder børn og samlever. Herudover kan et problem med stoffer belaste familiens hverdagsliv, samliv, økonomi og arbejdsliv.

I familiebehandlingen tilbydes hele familien samtaler og støtte, også selvom den, der har et forbrug af stoffer, ikke ønsker at deltage. Familiebehandlingen er gratis.

Hvordan foregår familiebehandling?

Familiebehandling planlægges altid sammen med familien. Samtalerne kan både bestå af individuelle samtaler, par- eller familiesamtaler, hvor også børnene deltager. I nogle samtaler deltager både en rusmiddelkonsulent og en familieterapeut.

En samtale varer ca. 1-1½ time og foregår i Familiehuset i Haslev eller i Rusmiddelcentret i Faxe.

Samtalerne kan fx dreje sig om:

  • Viden om stoffer
  • Støtte til ændring af vaner med stoffer
  • Stofforbrugets betydning for samspillet i familien
  • Stofforbrugets betydning for børnenes trivsel
  • Stofforbrugets afledte problemer i hverdagslivet og samlivet

Hvornår er stoffer og hash et problem?

  • Det er ikke mængden af stoffer, der er afgørende for, hvornår der er tale om et rusmiddelproblem.
  • Der er tale om et rusmiddelproblem, hvis forbruget af stoffer virker forstyrrende eller belastende for omgivelserne eller den misbrugende selv.
  • Der er tale om et rusmiddelproblem, hvis forbruget af stoffer forstyrrer de opgaver, der skal varetages i familien.

Du kan læse mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.