Familiebehandling

Et alkoholproblem hos et familiemedlem kan påvirke og belaste de andre medlemmer af familien. I familiebehandlingen tilbydes hele familien samtaler og støtte, også selvom den, der drikker, ikke ønsker at deltage.

Et alkoholproblem hos et familiemedlem kan påvirke og belaste de andre medlemmer af familien, herunder børn og samlever. Herudover kan et alkoholproblem belaste familiens hverdagsliv, samliv, økonomi og arbejdsliv.

I familiebehandlingen tilbydes hele familien samtaler og støtte, også selvom den, der drikker, ikke ønsker at deltage. Familiebehandlingen er gratis.

Hvordan foregår familiebehandling?

Familiebehandling planlægges altid sammen med familien. Samtalerne kan både bestå af individuelle samtaler, par- eller familiesamtaler, hvor også børnene deltager. I nogle samtaler deltager både en alkoholkonsulent og en familiebehandler.

En samtale varer ca. 1-1½ time og foregår i Familiehuset i Haslev eller i Rusmiddelcentret i Faxe.

Samtalerne kan fx dreje sig om:

  • Viden om alkohol
  • Støtte til ændring af alkoholvaner
  • Alkoholens betydning for samspillet i familien
  • Alkoholens betydning for børnenes trivsel
  • Alkoholens afledte problemer i hverdagslivet og samlivet

Hvornår er alkohol et problem?

  • Det er ikke mængden af alkohol, der er afgørende for, hvornår der er tale om et alkoholproblem.
  • Der er tale om et alkoholproblem, hvis alkoholforbruget virker forstyrrende eller belastende for omgivelserne eller den drikkende selv.
  • Der er tale om et alkoholproblem, hvis alkoholen forstyrrer de opgaver, der skal varetages i familien.

Du kan læse mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside og i nedenstående folder:

Familieorienteret alkoholbehandling (PDF-fil åbner i nyt vindue)