Hvem er vi?

Rusmiddelcentret er organiseret i Center for Familie, Social og Beskæftigelse. Det huser 11 ansatte med forskellige arbejdsfunktioner og uddannelsesmæssig baggrund og afspejler dermed en tværfaglig sammensætning. I Rusmiddelcentret er ansat en centerleder, teamleder, rusmiddelkonsulenter, alkoholkonsulenter, sygeplejefaglig rusmiddelkonsulent, social- og sundhedsassistent, udviklingskonsulent og en administrativ medarbejder. Desuden er der til Rusmiddelcentret tilknyttet en lægekonsulent og en psykiatrisk lægekonsulent.

Alle behandlere har erfaring og/eller videreuddannelse indenfor rusmiddelbehandling. Alle medarbejdere tilbydes løbende kompetenceudvikling og supervision.

Vi står altid klar til at tage en uforpligtende snak med dig, hvis alkohol eller stoffer er begyndt at fylde lidt for meget i dit eller din pårørendes liv.