Børnegruppe

Børnegruppen er for børn og unge, der lever i en familie med problemer med alkohol, stoffer eller psykisk sygdom. I børnegruppen kan børnene opleve, at de ikke er alene med deres tanker, og børnene får støtte i at håndtere det, der kan være svært.

TIL BARNET

Er det svært at være dig for tiden?

 • Bekymrer du dig om, hvad der sker, når mor eller far har det dårligt?
 • Tænker du, at det hele er din skyld?
 • Har du ofte ondt i hovedet eller maven?
 • Har du svært ved at koncentrere dig i skolen?
 • Føler du dig ked af det og alene med dine tanker?

Måske oplever du, at den voksne:

 • Er mere træt og sover meget?
 • Er ked af det eller let bliver vred
 • Glemmer at lytte til dig?
 • Siger eller gør ting, du ikke forstår?

Når det er sådan derhjemme, er det ikke mærkeligt, hvis du bliver forvirret og ikke ved, hvad der foregår eller hvad du skal gøre. Det kan måske hjælpe dig at komme i gruppen, for her kan vi snakke om alt - fx kammerater, familie, skole, følelser, håb og drømme. Vi taler også om det, der er svært, når du har lyst. Når du kommer i gruppen, får vi lidt at spise og drikke, og vi laver aktiviteter og hygger os.

TIL FORÆLDRE

Som forælder vil man altid sit barn det bedste. Når alkohol, stoffer eller psykisk sygdom fylder for meget i familien, kan det ikke undgås, at det påvirker hele familien. I denne situation kan det være svært at tilgodese barnets behov. Børn vil altid være loyale og forsøge at hjælpe deres forældre og kan derved komme til at føle et stort ansvar.

Formålet med gruppen

 • At børnene oplever, at de ikke er alene med deres tanker – og at de kan dele deres tanker og oplevelser med andre.
 • At børnene får nogle gode oplevelser sammen med andre børn - og måske opbygger nye venskaber.
 • At tale med børnene om, at børn ikke er skyld i eller ansvarlige for deres forældres problemer.
 • At støtte børnene i at håndtere det, som kan være svært.

Hør Mette Madsen fortælle om, hvordan hun fik genskabt kontakten til sin søn, efter de i perioder ikke havde kontakt.

Vi skal have forældres tilladelse til, at barnet går i gruppen. Inden start mødes vi med forældre og barn og snakker om, hvordan gruppen kan være god for jer.

TIL FAGPERSONER

Problemer med alkohol, stoffer eller psykisk sygdom har betydning for alle familiemedlemmer uanset alder. Forældre tror ofte, at børn ikke fornemmer det, men forskning viser, at selv små børn påvirkes. Når rusmidler eller psykisk sygdom fylder for meget i familien, lever børn og unge ofte med hemmeligheder, der kan gøre dem ensomme, overansvarlige eller kede af det, og de kan få fysiske eller psykiske symptomer. En ny rapport har netop vist, at hver femte voksen mellem 18 og 64 år som barn eller teenager er vokset i en familie, hvor der blev drukket for meget alkohol.

Formål med børne- og ungegruppen:

 • Sikre at børn i familier med problemer med alkohol, stoffer eller psykisk sygdom ses og høres i forhold til deres oplevelser, tanker og følelser
 • At barnet møder andre børn i samme situation og bryder tabuer
 • At formidle viden om, hvordan rusmidler og psykisk sygdom påvirker hele familien
 • At udvikle barnets sociale og personlige kompetence
 • At styrke barnets fornemmelse af sig selv, egne behov og følelser
 • At barnet lærer at tackle svære situationer
 • At fratage barnet skyld og ansvar
 • At barnet udvikler strategier i forhold til at passe på sig selv i familien.

Praktiske oplysninger:

 • Forældre og børn kan selv henvende sig
 • Målgruppe: Piger og drenge i familier, der har problemer med alkohol, stoffer eller psykisk sygdom
 • Børnegruppen og for børn i 4.-6. kl.
 • Ungegruppen er for børn og unge i 7.-10. kl.
 • Inden gruppestart mødes barn og forældre med gruppelederne
 • I samtalen taler vi om, hvilken indflydelse rusmidler eller psykisk sygdom kan have på barnets liv, og vi informerer om gruppen
 • Maksimalt otte børn i en gruppe
 • Gruppestart to gange årligt - forår og efterår
 • Gruppen mødes hver anden tirsdag eftermiddag i Haslev eller Faxe
 • Der er altid to gruppeledere tilstede
 • Der er lagt et program for eftermiddagen
 • Børnene får lidt at spise og drikke, når gruppen mødes
 • Forløbet afsluttes med en familiesamtale.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

 • Hver anden tirsdag
 • Kl. 15.30-17.30
 • Gruppen mødes 8 gange i Haslev eller Faxe
 • Vi har to grupper - børnegruppe og ungegruppe
 • Børnegruppen er til børn i 4.-6. klasse
 • Ungegruppen er til børn og unge i 7.-10. klasse

Ring eller skriv til:

Annette Bøgeløv
Familiekonsulent
Telefon: 2167 2296
anbma@faxekommune.dk

Jane Schwensen
Alkoholkonsulent
Telefon: 2143 1480
jasc@faxekommune.dk

Nina Borre Secher
Rusmiddelkonsulent
Telefon: 2331 4570
nborr@faxekommune.dk

Anette Borrell
Sundhedsplejerske
Telefon: 2364 3936
anbo@faxekommune.dk

Print foldere

Du kan læse mere i nedenstående foldere.

Børnegruppe - information til forældre (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Børnegruppe - information til fagpersoner (PDF-fil åbner i nyt vindue)