Den alkoholpolitisk handleplan

Faxe Kommune arbejder målrettet med alkoholforebyggelse. Faxe Kommunes Byråd har den 14. november 2013 vedtaget en alkoholpolitisk handleplan for 2013-2017, der udstikker retning og mål for alkoholområdet de kommende år.

Hvorfor en alkoholpolitisk handleplan?

De fleste unge og voksne danskere drikker alkohol og opfatter det som en naturlig del af deres sociale liv. Et for stort alkoholforbrug har imidlertid omfattende sociale, sundhedsmæssige og  økonomiske omkostninger – for den enkelte, for børn, familier og for samfundet. Problemer med alkohol er ikke forbeholdt særligt udsatte grupper, og konsekvenserne af et stort alkoholforbrug rammer andre end dem, der drikker – ikke mindst børnene. Kun få personer med et problematisk alkoholforbrug søger behandling, fordi alkoholvaner opfattes som en privat sag.

Hvis alkohol giver problemer, opfattes det som tabu i vores kultur. Herudover giver overforbrug af alkohol store kommunale udgifter på sundheds-, social- og arbejdsmarkedsområdet. Med den alkoholpolitiske handleplan vil Faxe Kommune sætte fokus på alkoholforebyggelse og behandling. Alkoholområdet skal synliggøres med henblik på at bryde tabuer om alkoholforbrug og afledte problemstillinger for den enkelte, familier og samfund. Faxe Kommune vil medvirke aktivt til at sætte alkoholkulturen til debat. Handleplanen blev vedtaget i byrådet den 14. november 2013.

Vision

At borgere udvikler hensigtsmæssige alkoholvaner og opnår et velovervejet forbrug eller ikke forbrug af alkohol. Det betyder, at alkoholforbruget ikke belaster den enkeltes fysiske, psykiske og sociale formåen, familier og samfund.

Alkoholpolitiske mål

Målsætningerne i handleplanen er inddelt i fire temaer, herunder Organisering & koordinering, Børn & unge, Voksne & ældre og Alkoholbehandling.

Organisering & koordinering
1. At alkoholindsatsen løftes i en tværgående og helhedsorienteret organisering, der involverer og forbinder det politiske, administrative og praktiske niveau.

2. At sikre fortsat udvikling og koordinering af den forebyggende, behandlende og efterbehandlende indsats på alkoholområdet indenfor alle målgrupper.

Børn & unge
3. At fremme viden og åbenhed om alkohol, hvor alkoholproblemer ikke tabuiseres men italesættes.

4. At børn og unge kan færdes i alkoholfrie miljøer.

5. At unge udskyder alkoholdebut og begrænser alkoholindtag.

6. At væsentlig færre børn vokser op i familier med alkohol- og andre rusmiddelproblemer.

7. At begrænse tilgængeligheden af alkohol.

Voksne & ældre
8. At sikre et ansvarligt serveringsmiljø.

9. At styrke tidlig identifikation og indsats overfor borgere med alkoholproblemer, pårørende og børn.

10. At alle institutioner på voksen- og ældreområdet udarbejder alkoholpolitikker.

11. At styrke samarbejdet med frivillige foreninger, ungdomsuddannelser og private arbejdspladser med henblik på at udvikle og implementere alkoholpolitikker.

Alkoholbehandling
12. At synliggøre behandlingstilbud og tilbyde differentieret og kvalificeret alkoholbehandling til alle borgere.

13. At flere borgere med alkoholproblemer opsøger behandling så tidligt som muligt.

Den alkoholpolitiske handleplan

Du kan læse hele den alkoholpolitiske handleplanen her:

Alkoholpolitisk handleplan (PDF-fil åbner i nyt vindue)